top of page
srilanka.png

מסמכים דרושים

el salvador.png

מסמכים דרושים לנסיעה

פוליסת ביטוח בריאות

  • יש לוודא כי ברשותכם פוליסת ביטוח בריאות לטיסה הכוללת: 

    • הרחבת קורונה 

    • פעילויות אקסטרים

  • חשוב לאמת את תאריכי הנסיעה המופיעים בפוליסה 

דרכון

  • בתוקף ל-6 חודשים לפחות ממועד הנחיתה באל סלבדור

מסמכים להצטייד בהם לשדה התעופה

  • דרכון בתוקף

  • עותק דיגיטאלי של כרטיס הטיסה 

  • עותק דיגיטאלי של פוליסת הבריאות

מומלץ להעלות עותקים דיגיטאליים של כל המסמכים והאישורים לתיקייה בדרייב / דרופבוקס על מנת שתהיה לכם גישה אליהם גם במידה ונגמרת הסוללה בנייד (מנייד אחר לדוגמא)

עוד רגע על המטוס...

IMG_8580 (2).JPG
el salvador.png
bottom of page