top of page
iStock-577953614.jpg
morooco.png

מסמכים דרושים

מילוי טופס הצהרה לנכנסים למרוקו

 • יש למלא את הטופס טרם ההמראה

 • קישור לטופס הצהרה לנכנסים למרוקו
 • שדות למילוי:​

  • ​שדה המושב בטיסה - מצוין בכרטיס הטיסה האלקטרוני ​שלכם

  • מספר טיסה - LY553 (אלא אם אתם מגיעים עם טיסה אחרת מהטיסה של הקבוצה)

  • שם מלא - בדיוק כפי שמופיע בדרכון

  • מספר זהות - מספר תעודת הזהות הישראלית שלכם

  • מספר דרכון

  • כתובת במרוקו - Olo Surf Agama, Imsouane

  • טלפון מחוץ למרוקו - מספר הנייד שלכם

  • טלפון במרוקו - 212-672-353030

 • בסיום מילוי השדות, ללחוץ על כפתור ההדפסה בתחתית המסך, להדפיס ולחתום​ + תאריך

פוליסת ביטוח בריאות

 • יש לוודא כי ברשותכם פוליסת ביטוח בריאות לטיסה הכוללת: 

  • הרחבת קורונה 

  • פעילויות אקסטרים

 • חשוב לאמת את תאריכי הנסיעה המופיעים בפוליסה 

אשרת כניסה אלקטרונית למרוקו 

 • יש לדאוג לאשרת כניסה אלקטרונית למרוקו מבעוד מועד

תעודת קורונה - מתחסן / מחלים 

מסמכים להצטייד בהם לשדה התעופה

 • דרכון

 • עותקים דיגיטאליים ומודפסים של:

  • פוליסת בריאות
  • טופס הצהרה לנכנסים למרוקו
  • אשרת כניסה אלקטרונית - עותק מודפס צבעוני
  • תעודת מתחסן / מחלים​

מומלץ להעלות עותקים דיגיטאליים של כל המסמכים והאישורים לתיקייה בדרייב / דרופבוקס על מנת שתהיה לכם גישה אליהם גם במידה ונגמרת הסוללה בנייד (מנייד אחר לדוגמא)

עוד רגע על המטוס...

iStock-577953614.jpg
morooco.png
bottom of page