top of page

סדנת TARGET WAVE במרוקו

צוות Ocean Monkeys נרגש לארח אתכם בסדנת הגלישה שלנו במרוקו!

אנא קראו בעיון את המידע והתנאים המפורטים להלן. לכל שאלה שתעלה, אנחנו כאן 🙏🏼

טיולי גלישה.png
 • 8 לילות בחדר זוגי על בסיס פנסיון מלא (17-24 לדצמבר)

 • מערך תומך גלישה מזריחה עד שקיעה

 • שני מאמנים מקצועיים של אושן מאנקיז ומערך הדרכה מקיף

 • ניתוחי וידיאו יומיים

 • מדריך מקומי צמוד

 • צלם גלישה צמוד

 • שני ימי טיול מחוץ לאימסוואן (בהתאם לתנאים)

 • העברות מהשדה אל אימסוואן ובחזרה לשדה

 • מפגש הכנה וערב אריזות טרם הנסיעה

MOROCCO TARGET WAVE

2400 USD לגולש

לא כולל טיסה

pic_2.jpg
morooco.png

December 16 - 24, 2022

מידע, תנאים והרשמה

חבילת הסדנה כוללת

 • מפגש הכנה לסדנה

 • מפגש אריזת גלשנים לקראת הטיסה

 • ויזת כניסה למרוקו 

 • העברות מהשדה אל הוילה באימסוואן ובחזרה לשדה

 • 8 לילות  בחדר זוגי על בסיס פנסיון מלא בוילה Agama באימסוואן

 • מערך תומך גלישה מזריחה עד שקיעה
 • שני מאמנים מקצועיים ומערך הדרכה מקיף

 • ניתוחי וידיאו יומיים 

 • מדריך מקומי צמוד

 • צלם גלישה צמוד

 • כל חומרי הצילום מהסדנה

 • שני ימי טיול מחוץ לאימסוואן (בהתאם לתנאים)

חבילת הסדנה אינה כוללת

 • טיסות 

 • ביטוח נסיעות אישי

 • גלשנים, חומרי אריזה וחלקי חילוף

 • אלכוהול ושתייה קלה 

 • בדיקות קורונה (במידה ויחזרו להיות רלוונטיות) 

כללי

חתימה על טופס הרישום מהווה את הסכמתו של הנוסע לכל הכתוב לעיל. אושן מאנקיז מזמינה בעבורך שרותי נסיעות מאת ספקי שירותים שונים בהתאם למפרט ההזמנה (סיטונאי תיירות המארגנים את שירותי הנסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, ספקי השירותים בחו"ל וכו'). ביצוע השירותים בפועל הינו בחלקו באחריות ספקי השירותים. אושן מאנקיז לא תהיה אחראית לשיבושים או לתקלות הנוגעות לביצוע בפועל אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותה של אושן מאנקיז בכל עניין שבגינו מוטלת עליה אחריות על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. יתכנו מקרים בהם יאלץ מי מנותני השירותים לשנות את השירות המובטח. במקרה זה ידאג הגורם להעביר את הנוסע לשירות ברמה דומה לשירות שהובטח ללא פיצוי כספי. חשבונו של הנוסע לא יחויב עד לקבלת אישור מספקי השירותים שדרכם הוזמן השרות. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות, על פי דרישת ספקי השירותים וכי במקרה של שינוי כאמור, תינתן לנוסע אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשת הנוסע, כולה או חלקה, תוך 72 שעות, הבקשה אינה מחייבת.

ביטוח נסיעות אישי

על הנוסע לדאוג לביטוח נסיעות מתאים טרם הנסיעה, הכולל את סעיף הרחבת ספורט אקסטרים וסעיף הרחבת הקורונה. חשוב לרכוש את הביטוח מוקדם ככל הניתן (בצמוד להרשמה לסדנה ולרכישת כרטיס הטיסה) על פי תנאי הפוליסה.

דרכון

על הנוסע לוודא כי הדרכון שברשותו בתוקף לחצי שנה לפחות ממועד היציאה.

ויזת כניסה למרוקו

הנפקת ויזת כניסה למרוקו דרושה לבעלי דרכון ישראלי. אושן מאנקיז תסייע בהנפקת ויזת הכניסה למרוקו עבור הנוסע ותכסה את עלויותיה, וזאת בתנאי שהנוסע ימסור לידי אושן מאנקיז את המסמכים הדרושים עד 3 שבועות טרם תאריך הנסיעה. אושן מאנקיז אינה נושאת באחריות במידה ושגרירות מרוקו מסרבת להנפיק דרכון לנוסע או מעכבת את הנפקתה של הויזה בשל סיבה זו או אחרת. 

טיסות

 • טיסה ישירה של אל-על -

  • 16/12 - LY553 הממריאה ב-6:00 ​

  • 24/12 - LY554 הממריאה ב-22:45

 • מחיר הטיסה איננו כלול בחבילה וכדאי לקחת בחשבון שככל שמתקרבים למועד הטיסה, מחירה עולה.​

 • באחריות הנוסע לרכוש את כרטיס הטיסה בתיאום מלא עם אושן מאנקיז על מנת לוודא שהטיסה משתלבת במסלול הנסיעה. הטיסות הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות וכרטיס הטיסה על תנאיו מהווה חוזה בינך לבין חברת התעופה אשר טופס זה אין בו כדי לגרוע ממנו. פרטי הטיסות עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מועדים, מסלול, נחיתות ביניים, ביטולי טיסות ופרטי חברת התעופה. האחריות לשינויים, ביטולים ועיכובים ואובדן/עיכוב/נזק לכבודה הנם ע"פ דין של חברות התעופה ואו ספקי השירותים המארגנים בהתאם לנסיבות. כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה. מומלץ לעיין בתנאים המפורטים על גבי הכרטיס/השובר ו/או באתר האינטרנט של חברת התעופה.

 • מומלץ לבצע את הזמנת כרטיסי הטיסה באמצעות הסוכן שחק מינץ, אשר מרכז את ניהול הטיסות עבור הקבוצה - 0545948842

הוילה

 • אושן מאנקיז מתחייבת לעשות את המיטב על מנת לשבץ את הנוסעים בחדרים על בסיס העדפותיהם האישיות, אך אין באפשרותנו להבטיח מראש דרישה למיקום החדר או שיבוץ עם נוסע ספציפי.

 • האחריות על תקינות המתקנים ו/או השירות ביאכטה, הינה באחריות הוילה ו/או ספק השירותים.

 • חלק מהשירותים המוצעים על ידי הספקים אינם פועלים בכל ימות השנה. אושן מאנקיז לא תהיה אחראית במידה וחלק מהשירותים לא יופעלו, אלא אם מסרה ללקוח מידע מוטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע שהיה בידיה או מעריכת ברור למרות שנתבקשה במפורש לעשות זאת על ידי הלקוח. 

מדיניות תשלום

תשלום בפועל יתבצע לאחר קבלת אישור על כל רכיבי ההזמנה בלבד.
החיוב יבוצע בשקלים ויחושב לפי שער מכירה מזומן (שער יציג + 0.05) הקבוע בחוק, כפי שפורסם במועד התשלום בפועל. שינוי בשערי המטבע עלול לגרור שינוי במחיר החבילה.
תוספות דלק, ייקור מסי נמל והיטלים למיניהם יחולו על הנוסע בכפוף לדרישות חברות התעופה והחברות המפעילות את שירותי הקרקע, גם במקרה שהתמורה עבור הנסיעה שולמה בחלקה או במלואה.

עלות הסדנה

עלות הסדנה היא 2400 USD לגולש.
את התשלום ניתן להסדיר במזומן / העברה בנקאית / בכרטיס אשראי (בתוספת עמלת סליקה של 1.65%).
קבלה תשלח באופן מיידי לאחר התשלום.
פרטי החשבון להעברה בנקאית:
אושן מאנקיז
בנק דיסקונט
סניף 042 (נתניה)
מספר חשבון: 503049

 • תשלום ראשון בעת ביצוע ההזמנה – 30% מעלות החבילה

 • תשלום שני 30 יום טרם מועד הנסיעה – 70% מעלות החבילה

החזרים

החל מיום היציאה, לא יוחזרו כספים עבור כל חלק מהחבילה בו לא השתמש הנוסע לרבות הדרכה, ארוחות, כניסה למים וכו', גם אם נגרם הדבר בעקבות פציעה.

מדיניות ביטול הטיול ע"י אושן מאנקיז

אושן מאנקיז מודיעה בזאת כי הינה רשאית לבטל את חבילת הסדנה לפי שיקול דעתה. במקרה כזה תציע החברה לנוסע השתתפות בסדנה זהה לזו שבוטלה בתאריך אחר, או החזר כספי בגובה זהה לזה ששילם הלקוח. מוצהר בזאת כי אושן מאנקיז אינה אחראית על כל ביטול, שינוי או עיכוב שייגרם עקב תנאי מזג אויר או תקלות בלתי צפויות הקשורות בכוח עליון.


מדיניות ביטול הסדנה בנסיבות נגיף הקורונה

היה והתבטלה הסדנה כולה בשל נסיבות הקורונה (סגר כללי, השבתת שדה התעופה, סגירת גבולות מדינת היעד וכיו"ב), אושן מאנקיז תזכה את הנוסע בשובר בשווי הסכום שהנוסע שילם על הסדנה עד לנקודת הזמן שבה בוטלה הסדנה. את השובר יהיה ניתן לממש בחופשה חלופית של אושן מאנקיז בתאריך ו/או ביעד אחר.


מדיניות ביטול הסדנה ע"י הנוסע

ביטול הסדנה ייכנס לתוקפו עם קבלת הודעת ביטול בכתב בלבד החתומה על ידי הנוסע (דוא”ל, פקס או מכתב). באחריות הנוסע לוודא שהודעת הביטול אכן התקבלה ולקבל על כך אישור בכתב.

בכל מקרה של ביטול, אושן מאנקיז תשמח לסייע בחיפוש אחר נוסע מחליף בניסיון למזער/לבטל את דמי הביטול של הנוסע המבטל. 

 • עלות הביטול מרגע ההזמנה עד 30 יום טרם מועד היציאה – 30% מעלות החבילה לנוסע.

 • עלות הביטול 30 יום טרם מועד היציאה ועד למועד היציאה – 100% מעלות החבילה לנוסע.

בנוסף, אושן מאנקיז מכבדים את הוראות חוק הגנת הצרכן, לפיו לקוח רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מהעלות היחסית של ההזמנה או 100 שקלים חדשים לצרכן, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול.

גלשנים

 • השכרת גלשן איננה כלולה במחיר החבילה. מומלץ להצטייד בגלשנ/ים באופן עצמאי. במידה ואין גלשן ברשות הנוסע, ניתן לפנות לאושן מאנקיז לבירור לגבי השכרת גלשן.

 • לכל חברת תעופה ישנם תנאים, חוקים ומגבלות שונות, הן מבחינת המשקל המותר לכבודה והן מבחינת הטסת ציוד ספורט. חשוב לדרוש מסוכן הנסיעות / חברת התעופה מידע לגבי התנאים הספציפיים לטיסה שרכשתם בעת ביצוע ההזמנה.

 • אין אושן מאנקיז אחראית לכל נזק שייגרם לגלשן בעת הנסיעה מרגע היציאה מהארץ ועד לרגע החזרה.


סמכות שיפוט והתיישנות

מוסכם ע”י הצדדים שסמכות שיפוט בכל הנוגע ליחסי הנוסע והמארגנים, תהא לבתי המשפט במחוז תל-אביב בלבד. מוסכם, על דעתו של הנוסע, בתנאים אלו, כי תקופת ההתיישנות לכל אירוע הקשור לחבילה תקוצר בהסכמה לשנתיים ימים, מיום חזרתו ארצה של הנוסע. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סע’ 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958.


זכויות צילום

כברירת מחדל, אושן מאנקיז רשאית להשתמש בחומרי הצילום אשר הופקו במהלך הנסיעה באמצעות הצלם אשר שירותיו נשכרו על ידי החברה לכל צורך שיווקי ופרסומי בכל עת בזמן ולאחר הטיול.
עם זאת, אושן מאנקיז מתחייבת לכבד בקשות אישיות המוגשות בכתב על ידי נוסעים אשר מבקשים כי בצילומיהם לא ייעשה שימוש בחומרים שיווקיים.


כתב ויתור ושחרור מאחריות

אני הח"מ מצהיר/ה, מסכים/מה ומאשר/ת כדלקמן:

 1. ברצוני להשתתף בסדנת הגלישה Target Wave במרוקו (להלן "הפעילות") בארגונם של אושן מאנקיז (להלן "המארגן").

 2. הריני לאשר כי ידוע לי היטב כי ההשתתפות בפעילות מצריכה יכולת שחייה, כושר גופני ובריאות תקינה וברור לי היטב שפעילות הגלישה הינה בעלת סיכון, מעצם טיבה, ועלולה לגרום לנזקי רכוש, גוף, פציעה ואף מוות. 

 3. בחתימתי על מסמך זה הריני להצהיר כי מצב בריאותי וכושרי הגופני טוב ויציב ולא קיימת כל מניעה גופנית ובריאותית היכולה להגביל עצמי לקיים הפעילות.

 4. בחתימתי הנני מאשר כי טרם תחילת פעילות קיבלתי הסברים מפורטים על הפעילות, ובהיותי מודע לכל אלה, לרבות הסיכונים הללו, ולאחר שניתנה לי ההזדמנות לשאול כל שאלה אני נוטל על עצמי ומרצוני סיכונים אלה ובוחר להשתתף בפעילות שבנדון. 

 5. הריני משחרר בזאת מכל אחריות את המארגן ו/או מי מהפועלים מטעמו מכל אחריות ו/או חבות לנזק (לגוף או לרכוש), מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לי ו/או לאדם אחר כאמור לעיל.

 6. ביחס לאמור לעיל הנני מוותר ויתור מלא סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות תביעה, מכל סוג שהוא, כלפי המארגנים והמלווים, בגין כל נזק אשר יגרם לי ו/או אגרום לצד ג' (נזקי גוף ו/או רכוש) כתוצאה מפעילותי בסדנה.

 7. הנני מתחייב בזאת לשפות את המארגן בגין כל סכום אותו יאלץ לשלם ו/או בגין כל חיוב בו יחויב בקשר לנזק אשר ייגרם לי ו/או אשר אגרום לצד ג' לרבות בגין תביעות מוטבים ותביעות של מוסדות רפואיים שונים, וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

 8. במסגרת קיום הפעילות באפשרותי להשתמש, בין היתר, בגלשן פרטי שלי ו/או בשאר ציוד שאביא עמי לפעילות. בחתימתי הנני מוותר, ויתור מלא סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות תביעה, מכל סוג שהוא, כלפי המארגן או המלווה, בגין כל נזק אשר יגרם לרכושי במסגרת הפעילות.

 9. ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי להשתתפותי בפעילות וכי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא היה המארגן מאפשר לי להשתתף בפעילות.

 10. הריני להצהיר כי קראתי את כל האמור בכתב זה, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני הטוב.

הרשמה

הרשמה לסדנה 

bottom of page