top of page
srilanka.png

מסמכים דרושים

פוליסת ביטוח בריאות

 • יש לוודא כי ברשותכם פוליסת ביטוח בריאות לטיסה הכוללת: 

  • הרחבת קורונה 

  • פעילויות אקסטרים

 • חשוב לאמת את תאריכי הנסיעה המופיעים בפוליסה 

אשרת כניסה אלקטרונית לסרי לנקה (ETA)

תעודת קורונה (אופציונאלי)

מסמכים להצטייד בהם לשדה התעופה

 • דרכון

 • עותק דיגיטאלי של כרטיס הטיסה 

 • עותק דיגיטאלי של פוליסת הבריאות 

 • עותק דיגיטאלי של תעודת הקורונה

 • עותק דיגיטאלי ומודפס של אשרת הכניסה לסרי לנקה

מומלץ להעלות עותקים דיגיטאליים של כל המסמכים והאישורים לתיקייה בדרייב / דרופבוקס על מנת שתהיה לכם גישה אליהם גם במידה ונגמרת הסוללה בנייד (מנייד אחר לדוגמא)

עוד רגע על המטוס...

road-trip-with-raj-0uI8LANIe0A-unsplash_edited.jpg
srilanka.png
bottom of page